bimeh darman mosaferanvorodiبا توجه به مسافرتهای مکرر اتباع خارجی به ایران به منظور سیاحت، زیارت و موارد دیگر و سبب نیارهای احتمالی درمانی

برای ایشان بعضی از خدمات و پوششهای بیمه ای ایــرها به شـــرح زبر اعلام می گردد:

  • پرداخت هزینه های پزشکی تا سقف 10000یورو و یا معادل ریالی آن برای هر خسارت در مدت پوشش به شرح زیر:
  1. پرداخت هزینه های پزشکی شامل هزینه های جراحی بیمه شده،
  2. پرداخت هزینه های فوریتهای پزشکی شامل ویزیت اولیه، خدمات تصویربرداری، آزمایشگاهی، هزینه های دارویی، جراحی سرپایی، فیزیوتراپی و انتقال مصدومان و بیماران به مراکز پزشکی مربوطه ناشی از حوادث.
  3. پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از مسمومیت ها از جمله مسمویت ناشی از فاسد شدن مواد غذایی.
  4. بازگردان جسد متوفا به کشور متبوعه خویش.
  5. بازگرداندن کودکان بی سرپرست به کشور متبوعه خویش.
  6. معاضدت حقوقی.
  7. پرداخت هزینه های انتقال همراه از کشور مبدا در شرایط ویژه.
Read magazines online free